Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

[κεφ.15] Η αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου


1. Οι κυκλικές κινήσεις των ατομικών κεφαλαίων στο σύνολό τους αποτελούν την κίνηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Κοινωνικό κεφάλαιο είναι η μάζα των ατομικών κεφαλαίων στην αλληλοσύνδεσή τους.

2.  Το συνολικό προϊόν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας διαιρείται σύμφωνα με την αξία του σε σταθερό κεφάλαιο, μεταβλητό κεφάλαιο και υπεραξία, και σύμφωνα με τη φυσική μορφή του -σε μέσα παραγωγής και είδη κατανάλωσης. Όλη η κοινωνική παραγωγή χωρίζεται σε δύο υποδιαιρέσεις: πρώτη υποδιαίρεση είναι η παραγωγή μέσων παραγωγής και δεύτερη υποδιαίρεση η παραγωγή ειδών κατανάλωσης. Το πρόβλημα της πραγματοποίησης συνίσταται στο πως θα βρεθεί για το κάθε μέρος του κοινωνικού προϊόντος, και σύμφωνα με την αξία του και σύμφωνα με την υλική μορφή του, ένα άλλο μέρος του προϊόντος που να το αντικατασταίνει στην αγορά.3.  Στην κεφαλαιοκρατική απλή αναπαραγωγή όρος της πραγματοποίησης είναι πως το μεταβλητό κεφάλαιο συν η υπεραξία της πρώτης υποδιαίρεσης πρέπει να είναι ίσα με το σταθερό  κεφάλαιο της δεύτερης υποδιαίρεσης.
Στην κεφαλαιοκρατική διευρυμένη  αναπαραγωγή όρος της πραγματοποίησης είναι πως το άθροισμα  του μεταβλητού κεφαλαίου και της υπεραξίας της πρώτης υποδιαίρεσης πρέπει να  είναι μεγαλύτερο από το σταθερό κεφάλαιο της δεύτερης υποδιαίρεσης. Στη διευρυμένη αναπαραγωγή ή αύξηση της παραγωγής μέσων παραγωγής ξεπερνά την αύξηση της παραγωγής ειδών κατανάλωσης.

4. Στην πορεία της ανάπτυξής του ο καπιταλισμός δημιουργεί και αναπτύσσει την εσωτερική αγορά. Στον καπιταλισμό η ανάπτυξη της παραγωγής και της εσωτερικής αγοράς συντελείται σε μεγαλύτερο βαθμό με την αύξηση των μέσων παραγωγής, παρά με την αύξηση των ειδών κατανάλωσης. Στο προτσές της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής παρουσιάζονται οι αναπόφευκτες στον καπιταλισμό δυσαναλογία της παραγωγής και αντίθεση ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, που απορεόυν από τη βασική αντίθεση του καπιταλισμού-την αντίθεση ανάμεσα στηον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και την ατομική κεφαλαιοκρατική μορφή της ιδιοκτησίας. Οι αντιθέσεις της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής εκδηλώνονται πιο χτυπητά στις περιοδικές οικονομικές κρίσεις υπερπαραγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου