Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

[κεφ.5] Κεφαλαιοκρατική απλή παραγωγή και μανουφακτούρα


1. Το πρώτο στάδιο  της ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής στη βιομηχανία είναι  η κεφαλαιοκρατική απλή συνεργασία, που γεννιέται  από τη μικροεμπορευματική παραγωγή.  Η κεφαλαιοκρατική απλή συνεργασία είναι  μορφή παραγωγής, στηριγμένη στην εκμετάλλευση από ένα ξεχωριστό κεφαλαιοκράτη ενός λίγο-πολύ σημαντικού αριθμού ταυτόχρονα αποσχολούμενων μισθωτών εργατών, που εκτελούν ομοιογενή εργασία. Η κεφαλαιοκρατική  απλή συνεργασία εξασφάλιζε οικονομία μέσων παραγωγής, δημιουργούσε νέα κοινωνική παραγωγική δύναμη της εργασίας, ελάττωνε τις δαπάνες εργασίας κατά μονάδα  του παραγόμενου προϊόντος. Τα  αποτελέσματα της αύξησης της παραγωγικής δύναμης της κοινωνικής εργασίας τα ιδιοποιούνταν δωρεάν οι κεφαλαιοκράτες.

2. Το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής στη βιομηχανία είναι η μανουφακτούρα. Η μανουφακτούρα  είναι μεγάλη κεφαλαιοκρατική παραγωγή που βασίζεται στην τεχνική του χεριού και στον καταμερισμο της εργασίας ανάμεσα  σε μισθωτούς εργάτες. Ο μανουφακτουρικός  καταμερισμός της εργασίας ανέβασε σημαντικά την παραγωγικότητα της εργασίας , ταυτόχρονα όμως σακάτευε το μισθωτό  εργάτη, καταδικάζοντάς τον σε εξαιρετικά μονόπλευρη ανάπτυξη. Η μανουφακτούρα δημιούργησε  τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πέρασμα στη μεγάλη μηχανική βιομηχανία.

3. H ανάπτυξη της εμπορευματικής παραγωγής οδηγεί στην αποσύνθεση της  αγοράς. Ένα ολιγάριθμο ανώτερο στρώμα του χωριού περνάει στις γραμμές της αστικής τάξης, σημαντικές μάζες της αγροτιάς περνάνε στις γραμμές του προλεταριάτου  της πόλης και του χωριού. Μεγαλώνει η μάζα της φτωχολογιάς. Καταστρέφεται  το πλατύ ενδιάμεσο στρώμα της μεσαίας αγροτιάς. Η αποσύνθεση της αγροτιάς υποσκάπτει τις βάσεις του συστήματος της ξεπληρωμής με δουλιά. Οι τσιφλικάδες περνούν ολοένα και περισσότερο από την αγγαρεαιακή οικονομία στην κεφαλαιοκρατική.

4. Η εσωτερική αγορά δημιουργείται από την ανάπτυξη του ίδιου του καπιταλισμού. Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς σήμαινε αύξηση της ζήτησης μέσων παραγωγής και μέσων συντήρησης. Η μανουφακτούρα, που βασίζεται σε καθυστερημένη τεχνική και στη δουλειά με το χέρι, δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση εμπορευμάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Γεννήθηκε η ανάγκη του περάσματος στη μηχανική βιομηχανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου