Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

[κεφ.10] Κυκλική κίνηση και κυκλοφορία του κεφαλαίου


1. Κάθε  ατομικό βιομηχανικό κεφάλαιο διαγράφει μια αέναη κυκλική κίνηση που αποτελείται από τρία στάδια. Στα τρία αυτά στάδια αντιστοιχούν τρεις μορφές του βιομηχανικού κεφαλαίου : η χρηματική, η παραγωγική και η εμπορευματική, που διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις λειτουγίες του.

2. Η κυκλική κίνηση του κεφαλαίου, παρμένη όχι σαν χωριστή πράξη μα σαν περιοδικά ανανεωμένο προτσές, ονομάζεται κυκλοφορία του κεφαλαίου. Ο χρόνος κυκλοφορίας του κεφαλαίου αποτελεί το άθροισμα του χρόνου παραγωγής και του χρόνου που το κεφάλαιο βρίσκεται στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Το σπουδαιότερο μέρος του χρόνου παραγωγής είναι η περίοδος εργασίας.


3. Κάθε παραγωγικό κεφάλαιο διαιρείται σε δύο μέρη, που διαφέρουν ανάλογα με το χαρακτήρα της κυκλοφορίας: το πάγιο κεφάλαιο και το κυκλοφοριακό κεφάλαιο. Το πάγιο κεφάλαιο είναι το μέρος εκείνο του παραγωγικού κεφαλαίου που η αξία του μεταβιβάζεται στο εμπόρευμα όχι μονομιάς, αλλά τμηματικά, στη διάρκεια  μιας σειράς περιόδων παραγωγής. Το κυκλοφοριακό κεφάλαιο είναι το μέρος εκείνο του παραγωγικού κεφαλαίου που η αξία  του μεταβιβάζεται ολόκληρη στο εμπόρευμα στη διάρκεια μιας περιόδου παραγωγής και επιστρέφεται ακέραια στον κεφαλαιοκράτη με την πούληση του δοσμένου εμπορεύματος.

4. Η επιτάχυνση της κυκλοφορίας του κεφάλαιου δίνει τη δυνατότητα στους κεφαλαιοκράτες να εκτελούν μέσα  σε ένα χρόνο με το ίδιο κεφάλαιο μεγαλύτερο αριθμό γύρων και συνεπώς, να μισθώνουν  μεγαλύτερο αριθμό εργατών, που παράγουν μεγαλύτερη μάζα υπεραξίας. Οι κεφαλαιοκράτες προσπαθούν να επιταχύνουν την κυκλοφορία του κεφαλαίου και με τη βελτίωση της τεχνικής και, κυρίως με την ένταση της εκμετάλλευσης των εργατών, με την παράταση της εργάσιμης ημέρας  και με την εντατικοποίηση της εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου