Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

[κεφ.11] Μέσο κέρδος και τιμή παραγωγής


1. Το κέρδος είναι η υπεραξία, παρμένη στη σχέση της προς το τοποθετημένο στην παραγωγή κεφάλαιο, και  που εξωτερικά παρουσιάζεται σαν γέννημα όλου του κεφαλαίου. Το ποσοστό του κέρδους είναι  η σχέση της μάζας της παραγμένης υπεραξίας  πρός όλο το κεφάλαιο εκφρασμένη σε ποσοστά.

2. Ο εσωκλαδικός συναγωνισμός έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές των εμπορευμάτων να καθορίζονται όχι από την ατομική, αλλά  από την κοινωνική αξία αυτών των εμπορευμάτων. Ο διακλαδικός συναγωνισμός έχει σαν αποτέλεσμα τη μετάγγιση κεφαλαίων από τον ένα κλάδο σε άλλο, το σχηματισμό του μέσου ποσοστού κέρδους στα πλαίσια όλης της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής.
Με βάση το νόμο του μέσου ποσοστού κέρδους πραγματοποιείται η κατανομή της εργασίας και των μέσων παραγωγής ανάμεσα  στους διάφορους κλάδους της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής.


3. Αποτέλεσμα  της εξίσωσης του ποσοστού του κέρδους είναι να πωλούνται τα εμπορεύματα όχι σύμφωνα με την αξίας τους, μα σύμφωνα με τις  τιμές παραγωγής. Η τιμή παραγωγής είναι ίση με τα έξοδα παραγωγής του εμπορεύματος συν το μέσο κέρδος. Η τιμή παραγωγής αποτελεί παραλλαγμένη  μορφή της αξίας. Το σύνολο των τιμών παραγωγής είναι ίσο προς το σύνολο της αξίας όλων των εμπορευμάτων. Με την αλλαγή της αξίας των εμπορευμάρτων αλλάζει και η τιμή παραγωγής.

4. Όσο αυξάνει η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, με την ανάπτυξη του καπιταλισμού, το μέσο ποσοστό κέρδους παρουσιάζει την τάση να πέφτει. Ταυτόχρονα αυξάνει σταθερά η μάζα του κέρδους. Ο νόμος της τάσης του μέσου ποσοστού κέρδους να πέφτει οδηγεί στην όξυνση των αντιθέσεων του καπιταλισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου