Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

[κεφ.7] Κεφάλαιο και υπεραξία. Ο βασικός οικονομικός νόμος του καπιταλισμού.


1. Στο κεφαλαιοκρατικό καθεστώς βάση τω σχέσεων παραγωγής είναι η κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση των μισθωτών εργατών. Ο καπιταλισμός είναι η εμπορευματική παραγωγή στην ανώτατη βαθμίδα της ανάπτυξής της, όπου και η εργατική δύναμη γίνεται εμπόρευμα. Επειδή στον καπιταλισμό η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα έχει αξία και αξία χρήσης. Η αξία  του εμπορεύματος εργατική δύναμη καθορίζεται από την αξία των μέσων ύπαρξης που απαιτούνται για τη συντήρηση του εργάτη και της οικογενείας του. Η αξία  χρήσης του εμπορεύματος εργατική δύναμη συνίσταται στην ιδιότητά του να είναι πηγή αξίας και υπεραξίας.

2. Υπεραξία είναι  η αξία  που δημιουργεί  ο  εργάτης με την εργασία του, πάνω από την αξία της εργατικής του δύναμης και που την ιδιοποιείται δωρεάν ο κεφαλαιοκράτης. Ο νόμος  της  υπεραξίας είναι ο βασικός νόμος του καπιταλισμού.
                                   
3. Κεφάλαιο είναι  η αξία  που -με την εκμετάλλευση των μισθωτών εργατών- αποφέρει υπεραξία. Το κεφάλαιο ενσαρκώνει την κοινωνική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τάξη των κεφαλαιοκρατών και στην εργατική τάξη. Στο προτσές παραγωγής της υπεραξίας τα διάφορα μέρη του κεφαλαίου παίζουν διαφορετικό ρόλο. Το σταθερό κεφάλαιο είναι  το μέρος του κεφαλαίου που ξοδεύεται για τα μέσα παραγωγής , το μέρος αυτό του κεφαλαίου δεν δημιουργεί νέα αξία, δεν μεταβάλλει το μέγεθός του. Το μεταβλητό κεφάλαιο είναι  το μέρος του κεφαλαίου που ξοδεύεται για την αγορά εργατικής δύναμης, το μέρος αυτό του κεφαλαίου αυξάνει χάρη στην ιδιοποίηση από τον κεφαλαιοκράτη της υπεραξίας που δημιουργεί η εργασία του εργάτη.

4. Το ποσοστό της υπεραξίας  είναι ο λόγος της υπεραξίας προς το μεταβλητό κεφάλαιο. Εκφράζει το βαθμό εκμετάλλευσης του εργάτη από τον κεφαλαιοκράτη. Οι κεφαλαιοκράτες ανεβάζουν το ποσοστό της υπεραξίας με δύο τρόπους: με την  παραγωγή απόλυτης υπεραξίας και με την παραγωγή σχετικής υπεραξίας. Απόλυτη υπεραξία είναι η υπεραξία που δημιουργείται με την παράταση της εργάσιμης ημέρας ή με την αύξηση της εντατικότητας της εργασίας. Σχετική υπεραξία είναι η υπεραξία που δημιουργείται με τον περιορισμό του αναγκαίου χρόνου εργασίας και με την αντίστοιχη αύξηση του πρόσθετου χρόνου εργασίας.

5.  Τα ταξικά συμφέροντα της αστικής τάξης και του προλεταριάτου είναι ασυμβίαστα. Η αντίθεση ανάμεσα  στην αστική τάξη και στο προλεταριάτο αποτελεί την βασική ταξική αντίθεση της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Το αστικό κράτος, που αποτελεί δικτατορία της αστικής τάξης, είναι όργανο περιφρούρησης του κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος και καταπίεσης της εργαζόμενης και εκμεταλλευόμενης πλειοψηφία της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου