Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

[κεφ.13] Η γαιοπρόσοδος. Οι αγροτικές σχέσεις στον καπιταλισμό.


1. Το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς στη γεωργία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι: α) το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της γης είναι συγκεντρωμένο στα χέρια μεγάλων γαιοκτημόνων, που εκμισθώνουν τη γη  β) οι κεφαλαιοκράτες μισθωτές γης  ασκούν  το νοικοκυριό τους με βάση την εκμετάλλευση μισθωτών εργατών γ) υπάρχει η ατομική ιδιοκτησία της πολυπληθούς τάξης των μικρών και μεσαίων αγροτών στα  μέσα παραγωγής, μαζί και στη γη. Η αγροτική οικονομία των αστικών χωρών παρά την ανάπτυξη του καπιταλισμού, εξακολουθεί να είναι σε σημαντικό βαθμό κατατεμαχισμένη ανάμεσα στους μικρούς και μεγάλους ιδιοκτήτες αγρότες, που τους εκμεταλλεύονται οι κεφαλαιοκράτες και οι τσιφλικάδες.

2. Η κεφαλαιοκρατική γαιοπρόσοδος είναι το μέρος εκείνο της υπεραξίας που δημιουργούν οι μισθωτοί εργάτες στην αγροτική οικονομία, το οποίο αποτελεί πλεόνασμα πάνω από το μέσο κέρδος και πληρώνεται από τον κεφαλαιοκράτη-ενοικιαστή γης για το δικαίωμα χρήσης της γης. Η ύπαρξη  της καφαλαιοκρατικής γαιοπροσόδου οφείλεται στην ύπαρξη δύο ειδών μονοπωλίου. Το μονοπώλιο της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας στη γη προκύπτει από το γεγονός ότι η γη είναι περιορισμένη και πιασμένη από χωριστά νοικοκυριά και έχει σαν συνέπεια η τιμή παραγωγής των αγροτικών εμπορευμάτων να καθορίζεται από τους χειρότερους όρους παραγωγής. Το πρόσθετο κέρδος που παίρνεται από τις καλύτερες γαίες  ή από την πιο παραγωγική δαπάνη κεφαλαίου , αποτελεί τη διαφορική γαιοπρόσοδο. Το μονοπώλιο της ατομικής ιδιοκτησίας της γής,με τη χαμηλή οργανική σύνθεση του κεφαλαίου  στη γεωργία σε σχέση με τη σύνθεση του κεφαλαίου στη βιομηχανία, γεννά την απόλυτη γαιοπρόσοδο. Με  την ανάπτυξη του καπιταλισμού μεγλώνουν οι διαστάσεις όλων των ειδών  της γαιοπροσόδου, αυξάνει η τιμή της γης, που αποτελεί την κεφαλαιοποιημένη γαιοπρόσοδο.3. Στη γεωργία όπως και στη βιομηχανία η μεγάλη παραγωγή εκτοπίζει τη μικρή. Ωστόσο, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες, η μεγάλη μηχανική παραγωγή διαδίδεται στην αγροτική οικονομία ασύγκριτα πιο αργά απ'ότι στη βιομηχανία. Στις κεφαλαιοκρατικές χώρες, χάρη στην υπερβολική, εξαντλητική εργασία και την πολύ μεγάλη πτώση του επιπέδου ζωής του μικροαγρότη και της οικογένειάς του, διατηρείται μια μάζα μικρών αγροτικών νοικοκυριών, που τα διακρίνει εξαιρετική αστάθεια.

4. Ο καπιταλισμός γεννάει αναπόφευκτα την αυξανόμενη καθυστέρηση  της αγροτικής οικονομίας από τη βιομηχανία , βαθαίνει και οξύνει την αντίθεση ανάμεσα στην πόλη και στο χωριό. Το μονοπώλιο της ατομικής ιδιοκτησίας της γης αφαιρεί από την αγροτική οικονομία με τη μορφή γαιοπροσόδου και μη παραγωγικών δαπανών για την αγορά γης τεράστια χρηματικά  ποσά, που πηγαίνουν για την παρασιτική κατανάλωση της τάξης των γαιοκτημόνων και έτσι φρενάρει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της αγροτικής οικονομίας.

5. Στον καπιταλισμό οι βασικές μάζες της αγροτιάς είναι καταδικασμένες στην καταστροφή και την εξαθλίωση . Τα θεμελιακά συμφέροντα του προλεταριάτου και των εκμεταλλευόμενων μαζών της αγροτιάς συμπίπτουν. Μόνο σε συμμαχία με το προλεταριάτο και κάτω από την καθοδήγηση του μπορεί η εργαζόμενη αγροτιά να λυτρωθεί από την εκμετάλλευση και την αθλιότητα με την επανάσταση που εξαλείφει το κεφαλαιοκρατικό κέρδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου