Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

[κεφ.12] Εμπόριο, πίστη και χρηματική κυκλοφορία


1. Το εμπορικό κεφάλαιο εξυπηρετεί την κυκλοφορία του βιομηχανικού κεφαλαίου. Το εμπορικό κέρδος είναι μέρος της υπεραξίας που παραχωρεί ο βιομήχανος στον έμπορο. Η εκμετάλλευση από το εμπορικό κεφάλαιο των μισθωτών του, του δίνει τη δυνατότητα να ιδιοποιείται ένα μέρος της υπεραξίας που δημιουργήθηκε στην παραγωγή. Το εμπορικό κεφάλαιο εκμεταλλεύεται τους εργάτες και τα άλλα στρώματα των εργαζομένων σαν αγοραστές ειδών κατανάλωσης. Με την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού εμπορίου αυξάνουν τα μη παραγωγικά έξοδα στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Το εξωτερικό εμπόριο στον καπιταλισμό είναι ένας από τους τρόπους οικονομικής υποδούλωσης των βιομηχανικά λιγότερα αναπτυγμένων χωρών από τι πιο αναπτυγμένες, βιομηχανικές κεφαλαιοκρατικές Δυνάμεις.

2. Πιστωτικό κεφάλαιο είναι το χρηματικό κεφάλαιο που ο ιδιοκτήτης του το παραχωρεί για ένα διάστημα στον κεφαλαιοκράτη ένταντι αμοιβής με τη μορφή τόκου. Ο τόκος είναι το μέρος εκείνο του κέρδους του βιομήχανου κεφαλαιοκράτη που το παραχωρεί στον ιδιοκτήτη του πιστωτικού κεφαλαίου.


3. Η κεφαλαιοκρατική πίστη αποτελεί τη μορφή κίνσης του πιστωτικού κεφαλαίου. Βασικά είδη πίστης είναι η εμπορική και η τραπεζική. Οι τράπεζες συγκεντρώνουν στα χέρια τους τα χρηματικά μέσα της κοινωνίας και τα παραχωρούν με τη μορφή χρηματικού κεφαλαίου στους κεφαλαιοκράτες που τα βάζουν σε λειτουργία -στους βιομήχανους και τους εμπόρους. Η ανάπτυξη της πίστης οδηγεί στο μεγάλωμα των καφαλαιοκρατικών αντιθέσεων. Ο χωρισμός της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου από την τοποθέτηση του κεφαλαίου στην παραγωγή αποκαλύπτει ανάγλυφα τον παρασιτικό χαρακτήρα της κεφαλαιοκρατικής ιδιοκτησίας.

4. Η μετοχική εταιρία είναι μορφή επιχείρησης που το κεφάλαιό της αποτελείται από τις εισφορές των μετόχων της, οι οποίοι κατέχουν ορισμένο αριθμό μετοχών,ανάλογα με το χρηματικό ποσό που έχει τοποθετήσει ο καθένας τους . Στις μετοχικές εταιρίες το μεγάλο κεφάλαιο υποτάσσει και χρησιμοποιεί προς το συμφέρον του τα χρήματα των μικρών και μεσαίων κεφαλαιοκρατών. Οι μετοχικές εταιρίες επιτείνουν τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.

5. Με την ανάπτυξη της πίστης διαδίδεται πλατιά το πιστωτικό χρήμα, ή τα τραπεζογραμμάτια, που εκδίδουν οι τράπεζες έναντι των συναλλαγματικών που βρίσκονται στα χέρια τους. Οι κυρίαρχες τάσεις της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας χρησιμοποιούν την έκδοση χαρτονομίσματος για να εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Με τον πληθωρισμό τα έξοδα του κράτους φορτώνονται στις πλάτες των λαϊκών μαζών. Οι νομισματικές μεταρυθμίσεις πραγματοποιούνται από τα κεφαλαιοκρατικά κράτη σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου