Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

[κεφ.1] Ο πρωτόγονος κοινοτικός τρόπος παραγωγής

1. Χάρη στην εργασία  οι άνθρωποι ξεχώρισαν από  τον κόσμο  των ζώων και εμφανίστηκε  η ανθρώπινη  κοινωνία. Διακριτικό γνώρισμα  της ανθρώπινης  εργασίας είναι  η κατασκευή εργαλείων παραγωγής.

2. Οι  παραγωγικές  δυνάμεις  της πρωτόγονης  κοινωνίας  βρίσκονταν σε  εξαιρετικά  χαμηλό επίπεδο, τα  εργαλεία  παραγωγής  ήταν  στο  έπακρο πρωτόγονα. Το  γεγονός  αυτό  επέβαλλε  την ανάγκη της συλλογικής   εργασίας, της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και της ίσης διανομής. Στο πρωτόγονο κοινοτικό καθεστώς δεν υπήρχε περιουσιακή ανισότητα και  ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, δεν  υπήρχαν  τάξεις  και  εκμετάλλευση. Η κοινωνική ιδιοκτησία  στα μέσα  παραγωγής ήταν  περιορισμένη  μέσα  σε  στενά πλαίσια:  αποτελούσε ιδιοκτησία μικρών κοινοτήτων, που ήταν λίγο-πολύ απομονωμένες η μιά  από την άλλη.3. Τα  βασικά  γνωρίσματα του  βασικού  οικονομικού νόμου του πρωτόγονου κοινοτικού καθεστώτος είναι: η  εξασφάλιση εξαιρετικά πενιχρών συνθηκών ύπαρξης των ανθρώπων με τη βοήθεια πρωτόγονων εργαλείων παραγωγής  μέσω της ομαδικής εργασίας στα πλαίσια  μιας  κοινότητας και μέσω  της  ίσης  διανομής των προϊόντων.

4. Δουλεύοντας από κοινού οι άνθρωποι  για  πολύν καιρό έκαναν ομοιογενή εργασία. Η βαθμιαία  βελτίωση  των εργαλείων παραγωγής  συνέβαλε  στην εμφάνιση του φυσικού καταμερισμού  της εργασίας  ανάλογα  με  το φύλο και την ηλικία. Η παραπέρα τελειοποίηση των  εργαλείων  και του τρόπου πορισμού  των μέσων ύπαρξης, η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας οδήγησαν  στην εμφάνιση  του  κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας και της ανταλλαγής, της ατομικής ιδιοκτησίας και της  περιουσιακής  ανισότητας, στη  διαίρεση  της κοινωνίας  σε  τάξεις  και  την εκμετάλλευση  ανθρώπου  από άνθρωπο. Έτσι, οι αναπτυγμένες παραγωγικές  δυνάμεις ήρθαν σε αντίθεση με τις σχέσεις  παραγωγής, πράγμα  που είχε  σαν  αποτέλεσμα  να παραχωρήσει το πρωτόγονο κοινοτικό καθεστώς  τη θέση του σε έναν άλλον τύπο σχέσεων παραγωγής -στο δουλοκτητικό καθεστώς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου