Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

[κεφ.16] Οι οικονομικές κρίσεις


1. Οι οικονομικές κρίσεις είναι κρίσεις υπερπαραγωγής. Αιτία  των κρισεων είναι η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα  της παραγωγής και στην ατομική κεφαλαιοκρατική μορφή ιδιοποίησης των προϊόντων της εργασίας. Οι μορφές εκδήλωσης της αντίθεσης αυτής  είναι:  α) η αντίθεση ανάμεσα στην οργάνωση της παραγωγής μέσα στα πλαίσια των χωριστών κεφαλαιοκρατικών επιχειρήσεων και στην αναρχία της παραγωγής σε όλη την κοινωνία β) η αντίθεση ανάμεσα στην τεράστια αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του καπιταλισμού και στο σχετικό περιορισμό της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων μαζών.
Η βασική αντίθεση του καπιταλισμού εκδηλώνεται στον ταξικό ανταγωνισμό ανάμεσα στο προλεταριάτο και στην ατική τάξη.

2. Η περίοδος  από την αρχή μια κρίσης ως την αρχή της επόμενης ονομάζεται κύκλος. Ο κύκλος αποτελείται από τις εξής φάσεις: κρίση, ύφεση, αναζωογόνηση, άνοδος. Υλική βάση της περιοδικότητας των κεφαλαιοκρατικών κρίσεων είναι η περιοδική ανανέωση του πάγιου κεφαλαίου. Με τις βιομηχανικές κρίσεις συνυφαίνονται οι αγροτικές κρίσεις, που διακρίνονται για τον παρατεταμένο χαρακτήρα τους  εξαιτίας του μονοπωλίου της ατομικής ιδιοκτησίας  της γης και της εξαιρετικά μεγάλης καθυστέρησης της αγροτικής οικονομίας στον καπιταλισμό.3. Οι κεφαλαιοκρατικές κρίσεις σημαίνουν τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και προξενούν ανυπολόγιστα δεινά στις εργαζόμενες μάζες. Στις κρίσεις φανερώνεται με τον πιο χτυπητό τρόπο ο ιστορικά περιορισμένος χαρακτήρας του αστικού καθεστώτος, η ανικανότητα του καπιταλισμού να κυβερνάει παραπέρα τις παραγωγικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στους κόλπους του. Για να εξαλειφθούν οι κρίσεις πρέπει να εξαλειφθεί ο καπιταλισμός. 

4. Η ιστορική τάση εξέλιξης του καπιταλισμού συνίσταται στο ότι από τη μια μεριά ο καπιταλισμός αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις και κοινωνικοποιεί την παραγωγή δημιουργώντας έτσι τις υλικές προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό, και από την άλλη γεννά το νεκροθάφτη του στο πρόσωπο του προλεταριάτου, που οργανώνει και καθοδηγεί την επαναστατική πάλη όλων των εργαζομένων για την απελευθέρωσή τους από το ζυγό του κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου