Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

[κεφ.4] Εμπορευματική παραγωγή, εμπόρευμα και χρήμα


1. Αφετηρία της εμφάνισης του καπιταλισμού  στάθηκε  η απλή εμπορευματική παραγωγή των χειροτεχνών και των αγροτών. Η απλή εμπορευματική παραγωγή, διαφέρει από την κεφαλαιοκρατική, κατά το  ότι βασίζεται  στην  προσωπική εργασία του  εμπορευματοπαραγωγού. Ταυτόχρονα στη  βάση  της είναι ομοιότυπη με την κεφαλαιοκρατική παραγωγή, εφόσον στηρίζεται  στην ατομική ιδιοκτησία των μέσων  παραγωγής. Στον καπιταλισμό, όπου όχι μόνο  τα προϊόντα  της  εργασίας, αλλά  και  η εργατική δύναμη γίνεται εμπόρευμα, η εμπορευματική  παραγωγή  αποκτά κυρίαρχο, καθολικό χαρακτήρα.

2. Το εμπόρευμα  είναι  προϊόν που έχει παραχθεί  για την ανταλλαγή. Αποτελεί, από τη μια μεριά  αξία  χρήσης και από την άλλη  αξία. Η εργασία  που δημιούργησε το εμπόρευμα έχει διπλό χαρατήρα. Συγκεκριμένη εργασία είναι  η εργασία που ξοδεύεται με καθορισμένη μορφή. Η εργασία  αυτή  δημιουργεί την αξία  χρήσης του εμπορεύματος. Αφηρημένη εργασία είναι το ξόδεμα ανθρώπινης εργατικής δύναμης γενικά. Η εργασία  αυτή  δημιουργεί  την αξία του εμπορεύματος.3. Η αντίθεση της απλής εμπορευματικής παραγωγής συνίσταται στο γεγονός ότι η εργασία των εμπορευματοπαραγωγών, ενώ είναι άμεσα ατομική τους υπόθεση, έχει  ταυτόχρονα  κοινωνικό χαρακτήρα. Αξία είναι  η αντικειμενοποιημένη στο εμπόρευμα κοινωνική εργασία  των εμπορευματοπαραγωγών. Η αξία είναι  ιστορική κατηγορία, που χαρακτηρίζει μόνο την εμπορευματική παραγωγή. Το μέγεθος της αξίας  του  εμπορεύματος καθορίζεται  από την εργασία που είναι  κοινωνικά αναγκαία  για την παραγωγή  του.

4. Η ανάπτυξη  των  αντιθέσεων  της εμπορευματικής  παραγωγής κάνει να ξεχωρίσει  αυθόρμητα  από  τα  εμπορεύματα ένα  εμπόρευμα, που γίνεται  χρήμα. Το χρήμα  αποτελεί  εμπόρευμα  που παίζει  το  ρόλο  γενικού  ισοδύναμου. Το χρήμα  εκπληρώνει  τις  εξής  λειτουργίες: α) του μέτρου της αξίας, β) του μέσου κυκλοφορίας, γ) του μέσου συσσώρευσης,  δ) του μέσου  πληρωμής, ε) του παγκόσμιου χρήματος.

5. Με  την αύξηση  της  χρηματικής κυκλοφορίας παρουσιάζεται  το χαρτονόμισμα. Το χαρτονόμισμα δεν έχει δική  του  αξία, αποτελεί σύμβολο  του  μεταλλικού  χρήματος που το αντικαθιστά  στην ιδιότητα  του μέσου κυκλοφορίας. Η υπέρμετρη έκδοση  χαρτονομίσματος, που προκαλεί την υποτίμησή του (πληθωρισμός), έχει  σαν  αποτέλεσμα  την πτώση  του  βιοτικού επιπέδου  των  εργαζομένων.

6. Στην  εμπορευματική οικονομία, που στηρίζεται  στην ατομική ιδιοκτησία  στα μέσα  παραγωγής, αυθόρμητος  ρυθμιστής  είναι  ο νόμος  της  αξίας.  Ο νόμος  της  αξίας ρυθμίζει  τον καταμερισμό  της  κοινωνικής εργασίας και την ανταλλαγή των εμπορευμάτων μέσω  των  συνεχών διακυμάνσεων των τιμών. Η δράση  του  νόμου της  αξίας  συνεπάγεται  τη  διαφοροποίηση των  μικρών εμπορευματοπαραγωγών και την ανάπτυξη  των καφαλαιοκρατικών σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου