Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

[κεφ.14] Το εθνικό εισόδημα


1. Στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία το εθνικό εισόδημα είναι το μέρος εκείνο του συνολικού κοινωνικού προϊόντος, στο οποίο ενσαρκώνεται η νέα αξία που δημιουργήθηκε. Το εθνικό εισόδημα δημιουργείται στου κλάδους της υλικής παραγωγής με την εργασία της εργατικής τάξης, καθώς και με την εργασία των αγροτών και των χειροτεχνών. Στη φυσική του μορφή το εθνικο εισόδημα είναι όλος ο όγκος των παραγμένων ειδών κατανάλωσης και το μέρος εκείνο των μέσων παραγωγής που προορίζεται για τη διεύρυνση της παραγωγής. Στον καπιταλισμό σημαντικό μέρος του ικανού για εργασία πληθυσμού όχι μόνο δε δημιουργεί εθνικό εισόδημα, μα ούτε καν συμμετέχει στην κοινωνικά ωφέλιμη εργασία.

2. Στον καπιταλισμό η διανομή του εθνικού εισοδήματος γίνεται για των πλουτισμό των εκμεταλλευτριών τάξεων. Μικραίνει το μερίδιο των εργαζομένων τάξεων στο εθνικό εισόδημα, ενώ μεγαλώνει το μερίδιο των εκμεταλλευτριών τάξεων.3. Στον καπιταλισμό το εθνικό εισόδημα, που δημιουργεί η εργατική τάξη, διανέμεται με τη μορφή του μισθού εργασίας των εργατών, του κέρδους των κεφαλαιοκρατών (βιομηχάνων, εμπόρων και κατόχων πιστωτικού κεφαλαίου) και της γαιοπροσόδου, που παίρνουν οι γαιοκτήμονες. Σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων της εργασίας των αγροτών και των χειροτεχνών το ιδιοποιούνται επίσης οι κεφαλαιοκράτες και οι γαιοκτήμονες. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και με την αδρή πληρωμή των υπηρεσιών γίνεται μια αναδιανομή του εθνικού εισοδήμοτος, που επιτείνει ακόμα πιο πολύ την εξαθλίωση των εργαζομένων.

4. Ένα τεράστιο και ολοένα αυξανόμενο μέρος του εθνικού εισοδήματος στον καπιταλισμό χρησιμοποιείται μη  παραγωγικά: ξοδεύεται για την παρασιτική κατανάλωση της αστικής τάξης, για την κάλυψη των υπέρογκων εξόδων κυκλοφορίας, για τη συντήρηση του κρατικού μηχανισμού καταπίεσης των μαζών, για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή κατακτητικών πολέμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου