Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

[κεφ.8] Ο μισθός εργασίας


1. Στην κεφαλαιοκτατική κοινωνία ο μισθός εργασίας είναι η χρηματική έκφραση της αξίας της εργατικής δύναμης, η τιμή της, που παρουσιάζεται σαν τιμή της εργασίας. Ο μισθός εργασίας συγκαλύπτει τη σχέση της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης, γεννώντας την απατηλή επίφαση πως τάχα πληρώνεται όλη η εργασία του εργάτη, ενώ στην πραγματικότητα ο μισθός εργασίας είναι μόνο η τιμή της εργατικής του δύναμης.

2. Οι  βασικές μορφές του μισθού εργασίας είναι το χρονομίσθιο και ο μισθός με το κομμάτι (αποκοπή). Στο χρονομίσθιο  το μέγεθος του μισθού του εργάτη εξαρτιέται από το χρόνο που εργάζεται. Στο μισθό με  αποκοπή, το μέγεθος  του  μισθού  του εργάτη καθορίζεται από την ποσότητα των ειδών που παράγει. Οι κεφαλαιοκράτες, για να αυξήσουν την υπεραξία, χρησιμοποιούν διάφορα ιδροκοπικά συστήματα μισθού εργασίας, που επιφέρουν τεράστια αύξηση της εντατικότητας της εργασίας και επιταχύνουν τη φθορά της εργατικής δύναμης.3. Αντίθετα  από την τιμή των άλλων εμπορευμάτων, η τιμή της εργατικής δύναμης αποκλίνει κατά τκανόνα κάτω από την αξία  της. Το κεφάλαιο δυναμώνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, με την πλατιά χρησιμοποίηση της εργασίας  των γυναικών και των παιδιών, με την εξαιρετικά χαμηλή πληρωμή των εργατών της αγροτικής οικονομίας και των εργατών αποικιακών και των εξαρτημένων χωρών.

4. Ονομαστικός μισθός εργασίας είναι το χρηματικό ποσό που παίρνει ο εργάτης έναντι της εργατικής δύναμης που πουλάει στον κεφαλαιοκράτη. Πραγματικός μισθός εργασίας είναι ο μισθός εργασίας  που εκφράζεται σε μέσα συντήρησης του εργάτη. Πραγματικός μισθός εργασίας δείχνει πόση ποσότητα μέσων συντήρησης και υπηρεσιών μπορεί να αγοράσει ο εργάτης με το χρηματικό του μισθό εργασίας. Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού πέφτει ο πραγματικός μισθός εργασίας.

5. Η εργατική τάξη ενώνεται σε επαγγελματικά σωματεία και αγωνίζεται για τον περιορισμό της εργάσιμης ημέρας και για το ανέβασμα του μισθού εργασίας. Αυτός καθαυτός ο οικονομικός αγώνας του προλεταριάτου ενάντια στο κεφάλαιο δεν μπορεί να λυτρώσει το προλεταριάτο από την εκμετάλλευση. Μόνο όταν εκμηδενιστεί ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής με την επαναστατική πάλη, θα εξαλειφθούν οι όροι της οικονομικής και πολιτικής καταπίεσης της εργατικής τάξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου