Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

[κεφ.17] Ο Ιμπεριαλισμός - Ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού


1. Ο ιμπεριαλισμός ή μονοπωλιακός καπιταλισμός είναι το ανώτατο και τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Το πέρασμα από τον προμονοπωλιακό καπιταλισμό στο μονοπωλιακό καπιταλισμό συντελέστηκε στη διάρκεια  του τελευταίου τρίτου του 19ου αιώνα. Ο ιμπεριαλισμός διαμορφώθηκε οριστικά στις αρχές  του 20ου αιώνα.

2. Τα βασικά οικονομικά γνωρίσματα του ιμπεριαλισμού είναι:


    α) Η συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου, που έχει φτάσει σε τόσο υψηλή
  βαθμίδα ανάπτυξης
, ώστε να δημιουργήσει τα μονοπώλια  που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή.

    β) Η συγχώνευση του τραπεζιτικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό κεφάλαιο και ο σχηματισμός, πάνω σε αυτή τη βάση, του χρηματιστικού κεφαλαίου και  της  χρηματιστικής ολιγαρχίας.

    γ) Η  εξαγωγή κεφαλαίου, σε αντίθεση  προς την εξαγωγή εμπορευμάτων, αποκτάει ιδιαίτερα σπουδαία  σημασία.
    δ) Σχηματίζονται διεθνείς  μονοπωλιακές ενώσεις κεφαλαιοκρατών που μοιράζονται τον κόσμο μεταξύ τους.

    ε) Έχει αποπερατωθεί το εδαφικό μοίρασμα   της  γης  ανάμεσα  στις μεγαλύτερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Η αποπεράτωση  του οικονομικού μοιράσματος  του κόσμου οδηγεί  στην πάλη για  το ξαναμοίρασμα  του, πράγμα που γεννάει αναπόφευκτα ιμπεριαλιστικούς πολέμους παγκοσμιας κλίμακας.

3. Ο  βασικός οικονομικός νόμος του μονοπωλιακού καπιταλισμού συνίσταται στην εξασφάλιση του ανώτατου κεφαλαιοκρατικού κέρδους με την εκμετάλλευση την, καταστροφή και την εξαθλίωση της πλειοψηφίας του πληθυσμού μιας δοσμένης χώρας, με την υποδούλωση και τη συστηματική καταλήστευση των λαών άλλων χωρών, ιδίως των καθυστερημένων χωρών και, τέλος, με τους πολέμους και τη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας της εθνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου